Technische fiche voor batched SMTP bij NederHost

Beknopte technische informatie voor het configureren van batched SMTP. Geef deze informatie aan je systeembeheerder. In Mijn NederHost kan het IP-adres van de mailserver waarop e-mail moet worden afgeleverd worden ingesteld. Voor Batched SMTP is dus een vast IP-adres vereist. Bij batched SMTP zijn verder de volgende zaken van belang: * Stel geen extra MX-records in naar de ontvangende mailserver; hiermee wordt de bSMTP-queue omzeild. * Schakel spammaatregelen die gebaseerd zijn op de reputatie van de aanbiedende mailserver uit; alle e-mail komt immers vanaf de NederHost-mailservers. * E-mail voor bestaande ontvangers die toch wordt geweigerd wordt niet geretourneerd maar verschijnt in de 'Rejected'-folder in webmail. Dit is om backscatter te voorkomen. * Als het gewenst is om toegang tot de mailserver te beperken dan kan bsmtp-network.nederhost.net worden gebruikt om de IP-adressen van het NederHost-netwerk te achterhalen. Zorg ervoor dat een eventuele firewall deze informatie regelmatig ververst.