Google Analytics zonder cookiemelding

In januari 2022 is door de Oostenrijkse privacytoezichthouder vastgesteld dat Google Analytics niet aan de AVG voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht begin 2022 een onderzoek af te ronden waarna kan worden gezegd of het gebruik van Google Analytics door Nederlandse websites wel of niet is toegestaan.

Kijk voor meer informatie over recente ontwikkeleingen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een privacyvriendelijk alternatief voor Google Analytics is Matomo dat je eventueel ook in eigen beheer kunt draaien. Matomo is te installeren vanuit Mijn NederHost.

Als je Google Analytics gebruikt met de standaardinstellingen dan ben je onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van aan analytisch cookie. Als je dit niet wilt doen dan kun je de instellingen van Google Analytics aanpassen door alle stappen in dit artikel te volgen.

Stappenplan

1. Sluit een bewerkersovereenkomst af met Google

Vanuit Google Analytics kies je voor Beheer, Accountinstellingen. Controleer of je bij 'Aanpassing van de gegevensverwerking' de meest recente versie van het 'Amendement gegevensverwerking van de Servicevoorwaarden van Google Analytics' hebt geaccepteerd. Accepteer eventueel een nieuwe versie en vergeet niet je wijzigingen op te slaan.

2. Deel geen gegevens met Google

Het delen van gegevens met Google moet je op twee verschillende plaatsen uitschakelen.

  • Kies in Google Analytics voor Beheer, Accountinstellingen. Bij het kopie 'Instellingen voor gegevens delen' zorg je dat alle opties zijn uitgevinkt. Vergeet de wijzigingen niet op te slaan.
  • Kies in Google Analytics de site waarvoor je de wijziging wilt uitvoeren. Ga naar 'Property-instellingen' en kies 'Trackinginfo' en vervolgens 'Gegevensverzameling'. Zorg dat de opties hieronder zijn uitgevinkt. Vergeet de wijzigingen niet op te slaan.

3. Zorg dat User ID's zijn uitgeschakeld

Kies in Google Analytics de site waarvoor je dit wilt controleren. Ga naar 'Property-instellingen' en kies 'Trackinginfo' en vervolgens 'User ID'. Deze optie zou Uit moeten staan - pas dit aan indien nodig. Vergeet niet een eventuele wijziging op te slaan.

4. Specificeer anonymize_ip in je trackingcode

In de Google Analytics-code op je website moet de instelling anonymize_ip met de waarde true worden opgegeven in de trackingcode op je website. Hoe dit exact moet worden ingesteld hangt af van de versie van de trackingcode die je gebruikt, in recente versies gaat dit door de volgende regel toe te voegen:

gtag('config', 'UA-XXXXXXX-X', { anonymize_ip: true });

Hierin is UA-XXXXXXX-X de property-code voor je site. Als je gebruikmaakt van een plugin voor Google Analytics dan kun je de optie 'Anonymize IP' in de meeste gevallen in de plugin inschakelen.

5. Vermeld Google Analytics in je privacyverklaring

Vergeet niet Google Analytics in de privacyverklaring op je site te vermelden.

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar vind je ook een document waarin alle stappen uitgebreid staan beschreven.