Automatisch en vanuit Mijn NederHost

NederHost biedt volledige ondersteuning voor DNSSEC en voorziet sinds december 2012 alle domeinnamen automatisch van ondertekening met DNSSEC. Desgewenst kunt u de DNSSEC-instellingen van uw domeinnaam eenvoudig veranderen in Mijn NederHost. DNSSEC wordt ook ondersteund als u gebruik maakt van eigen nameservers, al dan niet met een NederHost-nameserver als secundaire nameserver. NederHost brengt geen extra kosten in rekening voor het inschakelen van DNSSEC.

Eilanden of een keten?

Om DNSSEC optimaal te gebruiken moeten de gegevens van de publieke sleutel van uw domein worden gepubliceerd door de registry. Hoewel de registries van de meestgebruikte extensies (o.a. .com, .net, .nl en .be) DNSSEC al ondersteunen is dit nog niet bij alle registries het geval. Als de registry DNSSEC ondersteunt dan zorgt NederHost automatisch voor het uitwisselen van de benodigde gegevens.

Als de registry nog geen ondersteuning biedt voor DNSSEC dan is uw domeinnaam niet meer dan een 'island of trust'. Als de cryptografische zekerheid van juiste antwoorden voor u van belang is dan kunt u eventueel zelf de sleutelgegevens downloaden in Mijn NederHost om DNS-antwoorden van uw domein te controleren.

Er verandert (bijna) niets

Na het inschakelen van DNSSEC verandert er niets aan de manier waarop u DNS-records in uw domein beheert. Ondertekening van nieuwe records verloopt geheel automatisch.

Alleen als u de nameservers van uw domeinnaam wijzigt (bijvoorbeeld bij een verhuizing) dan verdient DNSSEC extra aandacht. Bij een nameserverwijziging verzorgt NederHost de secure of insecure rollover voor u; bij een verhuizing moet de verkrijgende registrar de DNSSEC-configuratie van uw domeinnaam op de juiste manier aanpassen. U kunt eventueel ook DNSSEC tijdelijk uitschakelen in Mijn NederHost; vraag NederHost om hulp als u er niet uitkomt.