Automatisch en online

Voordat we u een code toesturen voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord vragen we u veiligheidshalve om aanvullende informatie waarmee we uw identiteit kunnen vaststellen. U kunt deze gegevens overnemen van een willekeurige factuur die eerder door NederHost aan u is verzonden.

Als u geen factuur bij de hand heeft dan kunt u NederHost vragen u een kopiefactuur te sturen per e-mail of schriftelijk een nieuw wachtwoord aanvragen.

Let op: vul deze gegevens exact zo in als ze op de factuur staan vermeld.

(staat bovenaan de factuur en begint met 9703)
(de factuurdatum staat bovenaan de factuur)
(door u gekozen bij aanmelding en staat ook bovenaan de factuur)