Uw gegevens veilig uitwisselen

Als u gegevens opslaat dan verwacht u dat anderen die niet zomaar kunnen lezen of veranderen. Bij het versturen van gegevens over internet mag u in principe dezelfde bescherming verwachten. Versleuteling van verbindingen met TLS/SSL helpt uw gegevens te beschermen tegen meelezen of veranderingen.

Een reëel risico

Zelfs als u het geen probleem vindt dat overheden meelezen dan vormt het onversleuteld inloggen op uw diensten een risico, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een vreemd WiFi-netwerk of andermans internetverbinding. Een eenvoudig op te lossen probleem; simpelweg het inschakelen van een versleutelde verbinding is voldoende.