Uptime en onderbrekingen

Hoe wordt de beschikbaarheid van hosting gemeten?

In aanvulling op de continue interne monitoring door NederHost wordt de beschikbaarheid van de belangrijkste hostingdiensten ook gemeten door Pingdom. Dit bedrijf controleert de beschikbaarheid van de hostingdiensten van NederHost iedere minuut vanaf locaties verspreid over Europa en Noord-Amerika en publiceert de resultaten hiervan op onze Pingdom-statuspagina.

Met behulp van de meetresultaten wordt door ons hiernaast de beschikbaarheid van de diensten over een langere periode berekend; deze vindt u terug op het dashboard.

Telt onderhoud mee bij het bepalen van de totale hoeveelheid downtime?

NederHost kan in de meeste gevallen onderhoud uitvoeren zonder websites of e-mail down te brengen; eventuele downtime is over het algemeen beperkt tot minuten. Voor het bepalen van eventuele SLA-uitkeringen wordt downtime veroorzaakt door vooraf aangekondigd onderhoud wel uitgesloten.

Bij de metingen die Pingdom voor NederHost uitvoert en die op het dashboard worden gepubliceerd wordt echter geen rekening gehouden met de oorzaak van geconstateerde downtime. Als uw website wegens gepland onderhoud onbereikbaar is dan ziet u dit dus terug in de aldaar gepubliceerde beschikbaarheidspercentages.

Waarom wordt uptime soms uitgedrukt met twee of drie cijfers achter de komma in plaats van vier?

De metingen van Pingdom worden iedere minuut uitgevoerd, wat betekent dat de resolutie of nauwkeurigheid van deze metingen ca. een minuut bedragen. Downtime wordt dus altijd gemeten in hele minuten. Afhankelijk van de periode waarover de uptime wordt berekend is het dan niet altijd zinvol om meer dan twee of drie cijfers achter de komma weer te geven omdat de benodigde nauwkeurigheid ontbreekt.

Over een periode van drie maanden staat een minuut downtime gelijk met een vermindering van de beschikbaarheid van ongeveer 0,0007% - het heeft dus geen zin om de uptime nauwkeuriger uit te drukken dan met drie cijfers achter de komma.

Over periodes van een jaar of langer drukt NederHost de uptime altijd uit als een percentage met vier cijfers achter de komma. Een uptime van 99,9998% gemeten over een periode van twaalf maanden betekent dat die dienst in het afgelopen jaar een tot twee minuten onbereikbaar was.